Berat Buzhala

  • Berati dhe belaja me Turqinë

    Përgjegjësia etike dhe profesionale e një drejtori të një mediumi që pretendon se bënë gazetarinë, është detyrë e tyre për të ndjekur një rrugë moralisht dhe profesionalisht të paanshme dhe korrekte me të gjitha palët që janë subjekt i veprimtarisë së tyre....