Free Press

 • Britain Tour against extradition of Assange

  Julian remains imprisoned in Belmarsh after more than three years at the behest of US prosecutors. He faces a prison sentence of up to 175 years for arguably the most celebrated publications in the history of journalism....
 • Berati dhe belaja me Turqinë

  Përgjegjësia etike dhe profesionale e një drejtori të një mediumi që pretendon se bënë gazetarinë, është detyrë e tyre për të ndjekur një rrugë moralisht dhe profesionalisht të paanshme dhe korrekte me të gjitha palët që janë subjekt i veprimtarisë së tyre....
 • Konflikti i ‘Gazetarëve’ pa Etikë

  Është e frikshme që Asociacioni i Gazetarëve, asnjëhere nuk e ka ngritur zërin për këtë. Asociacioni ka dështuar të ndërtoj një strukturë akredituese për veprimtarinë e gazetarëve në vend. Sot në Kosovë secili mund të vetëquhet gazetar....
 • Çmimet Politike, për Inferiorët e Gazetarisë

  AGK, nuk ka qëndrim të qartë lidhur me krejt këtë gjendje, dhe nuk ka bërë ndonjë përpjekje për të hartuar ndonjë raport, apo për të kërkuar llogari, pasi janë shokë të politikanëve....